Volwassen gezondheid

Eigenwaarde: 4 stappen naar een beter gevoel over jezelf

Als u een laag zelfbeeld hebben, de kracht van je eigen gedachten en overtuigingen te veranderen hoe je je voelt over jezelf. Begin met deze vier stappen naar een gezonder gevoel van eigenwaarde.

Laag gevoel van eigenwaarde kan een negatieve invloed hebben op vrijwel elk facet van je leven, inclusief je relaties, je werk en je gezondheid. Maar je kunt stappen om je zelfvertrouwen boost te nemen, zelfs als je al drager zijn van een slechte mening over jezelf sinds de kindertijd. Begin met deze vier stappen.

Stap 1: identificeren verontrustende omstandigheden of situaties

Denk na over de omstandigheden of situaties die lijken op je gevoel van eigenwaarde leeglopen. Voorkomende triggers kunnen zijn:

 • Een bedrijfspresentatie
 • Een crisis op het werk of thuis
 • Een uitdaging met een echtgenoot, geliefde, collega of andere nauw contact
 • Een verandering in het leven omstandigheden, zoals een verlies van baan of een kind uit huis

Stap 2: zich bewust worden van gedachten en overtuigingen

Zodra u verontrustende omstandigheden of situaties hebben geïdentificeerd, let op je gedachten over hen. Dit geldt ook voor uw zelf-talk - wat zeg je tegen jezelf - en je interpretatie van wat de situatie betekent. Je gedachten en overtuigingen kunnen zijn positief, negatief of neutraal. Ze zouden kunnen worden rationeel, gebaseerd op rede of feiten, of irrationeel, gebaseerd op verkeerde ideeën.

Zie ook

Eigenwaarde: 4 stappen naar een beter gevoel over jezelf

Stap 3: uitdaging negatief of onjuist denken

Zodat de nauwkeurigheid van je gedachten te testen - Uw eerste gedachten wellicht niet de enige mogelijke manier om een ​​situatie te bekijken zijn. Vraag jezelf af of je mening in overeenstemming is met feiten en logica of dat ook andere verklaringen voor de situatie plausibel kunnen zijn.

Volwassen gezondheid. Alles-of-niets denken.
Volwassen gezondheid. Alles-of-niets denken.

Wees ervan bewust dat het soms moeilijk om onjuistheden te herkennen in het denken, dat wel. De meeste mensen hebben automatische, al lang bestaande manieren van denken over hun leven en zichzelf. Deze lang gekoesterde gedachten en overtuigingen kunnen voelen normaal en feitelijk, maar velen zijn eigenlijk alleen maar meningen of opvattingen.

Ook aandacht besteden aan denkpatronen die de neiging hebben om het gevoel van eigenwaarde aantasten:

 • Alles-of-niets-denken. Je ziet de dingen zoals ofwel alle goed of helemaal slecht. Bijvoorbeeld: "Als ik niet slagen in deze opdracht, ben ik een totale mislukking."
 • Mentale filtering. Je ziet alleen negatieven en stilstaan ​​bij hen, verstorende uw weergave van een persoon of situatie. Bijvoorbeeld: "Ik maakte een fout aan dat verslag en nu iedereen zal beseffen ik ben niet aan deze job."
 • Omzetten positieven in negatieven. Je verwerpen je prestaties en andere positieve ervaringen door te dringen dat ze niet meetellen. Bijvoorbeeld: 'Ik deed alleen goed op die test omdat het zo makkelijk. "
 • Overhaaste negatieve conclusies. Je bereikt een negatieve conclusie toen weinig of geen bewijs dat ondersteunt. Bijvoorbeeld: "Mijn vriend heeft niet geantwoord op mijn e-mail, dus ik moet iets om haar boos te maken hebben gedaan."
 • Verwarrend gevoelens voor feiten. Je verwart gevoelens of overtuigingen met feiten. Bijvoorbeeld: "Ik voel me als een mislukking, dus ik moet een mislukking."
 • Zelf zet-downs. Je onderschat jezelf, zet jezelf neer of gebruik zelfspot. Dit kan het gevolg zijn van overdreven reageert op een situatie, zoals het maken van een fout. Bijvoorbeeld: "Ik verdien het niet om het even wat beter."

Stap 4: pas uw gedachten en overtuigingen

Vervang nu negatieve of onjuiste mening met accurate, constructieve gedachten. Probeer deze strategieën:

 • Gebruik hoopvolle uitspraken. Verwen uzelf met vriendelijkheid en aanmoediging. Pessimisme kan een self-fulfilling prophecy. Bijvoorbeeld, als u denkt dat uw presentatie gaat niet goed gaan, je zou inderdaad struikelen doorheen. Probeer jezelf te vertellen dingen zoals, "Ook al is het moeilijk, kan ik omgaan met deze situatie."
 • . Vergeef jezelf Iedereen maakt fouten - en vergissingen zijn niet permanent reflecties op jou als persoon. Ze zijn geïsoleerd momenten in de tijd. Zeg tegen jezelf: "Ik heb een fout gemaakt, maar die mij niet maakt een slecht mens."
 • Vermijd 'zullen' en 'must' statements Als je merkt dat je gedachten zijn vol van deze woorden, zou je het zetten van onredelijke eisen aan jezelf -. Of op anderen. Deze woorden verwijderen uit je gedachten kunnen leiden tot meer realistische verwachtingen.
 • Focus op de positieve. Denk na over de goede delen van je leven. Herinner jezelf van de dingen die goed recentelijk zijn gegaan. Denk aan de vaardigheden die je hebt gebruikt om te gaan met moeilijke situaties.
 • Relabel verontrustende gedachten. Je hoeft niet negatief reageren op negatieve gedachten. In plaats daarvan, denk aan negatieve gedachten als signalen om nieuwe, gezonde patronen proberen. Stel jezelf de vraag, "Wat kan ik denken en doen om dit minder stressvol te maken?"
 • Moedig jezelf. Geef jezelf krediet voor het maken van positieve veranderingen. Bijvoorbeeld: "Mijn presentatie misschien niet perfect zijn geweest, maar mijn collega's vragen en bleef bezig -. Wat betekent dat ik bereikt mijn doel"

Deze stappen zouden lastig lijken op het eerste, maar ze zullen makkelijker met de praktijk. Als je begint aan de gedachten en overtuigingen die bijdragen aan uw laag zelfbeeld herkent, kunt u actief tegen hen - die u zal helpen uw waarde te accepteren als persoon. Als je zelfvertrouwen toeneemt, je zelfvertrouwen en het gevoel van welzijn zijn waarschijnlijk stijgen.

Zie ook

Volwassen gezondheid